آب اصفهان‌ جیره‌بندی نمی‌شود، اما کاهش فشار شبکه داریم

آب اصفهان‌ جیره‌بندی نمی‌شود، اما کاهش فشار شبکه داریم

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان: آب اصفهان‌ جیره‌بندی نمی‌شود، اما کاهش فشار شبکه داریم معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان امسال در شمار شهرهای با تنش آبی است، گفت: در برنامه توزیع آب سال جاری، اصلا برنامه جیره بندی آب برای اصفهان

افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

معاون بهره برداری وتوسعه آب  شرکت آبفا استان اصفهان پیش بینی کرد؛ افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر اینکه با افزایش دمای هوا به طور قطع با افت شدید فشار آب مواجه می شویم، گفت: از ۲۵

کاهش ۴ هزار لیتر برثانیه ظرفیت  تامین آب شرب اصفهان

کاهش ۴ هزار لیتر برثانیه ظرفیت تامین آب شرب اصفهان

در طی ۹ سال گذشته صورت گرفت: کاهش ۴ هزار لیتر برثانیه ظرفیت  تامین آب شرب اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: طی ۹ سال گذشته حدود ۴ هزار لیتر برثانیه از ظرفیت تامین آب شرب و بهداشتی طرح آبرسانی اصفهان بزرگ کاسته شده است. مهندس هاشم امینی

اصلاح و بازسازی بیش از ۳ هزار متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر

اصلاح و بازسازی بیش از ۳ هزار متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر

اصلاح و بازسازی بیش از ۳هزار متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ فروردین سال جاری  بیش از ۳ هزار متر از شبکه آب شرب شهر بوشهر توسط کارشناسان بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان اصلاح و بازسازی گردیدناصر

توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی  آب شرب

توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی آب شرب

در راستای تامین پایدار سامانه های تولید و توزیع آب شربدراصفهان صورت می گیرد توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی  آب شرب به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی  آب شرب با هدف تامین پایدار در دستور کارقرارگرفت

در ده ماهه سال ۹۷ مصرف سرانه خانگی آب شرب  در استان  اصفهان ۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یافت

در ده ماهه سال ۹۷ مصرف سرانه خانگی آب شرب در استان اصفهان ۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یافت

 در ده ماهه سال ۹۷ مصرف سرانه خانگی آب شرب  در استان  اصفهان ۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یافت به گزار ش دنیای اسرار:مدیر روابط عمومی و رئیس آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در مراسم اختتامیه (پویش من حامی یک قطره آب در شهر ورزنه هستم ) ، خبر از کاهش