دسته بندی:

فرماندار اصفهان: منطقه شرق اصفهان نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است

فرماندار اصفهان: منطقه شرق اصفهان نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است سیستانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از اقدامات مؤثر دولت تدبیر و امید در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد: حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان معاون عمرانی وزارت کشور گفت: وزارت کشور حمایت های لازم برای تسریع در اجرای ادامه خبر

منتشر شده در