دسته بندی:

انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان امضا شد.  به گزارش دنیای اسرار، آیین ادامه خبر

منتشر شده در