۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابق الگو آب مصرف می کنند

۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابق الگو آب مصرف می کنند

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو : ۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابقالگو آب مصرف می کنند پایگاه خبری دنیای اسرار:دردومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب  ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب وبهداشتیکه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد دکتر فاضلی رئیس مرکزمطالعات علوم اجتماعی وزارت نیرو گفت: