تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسلامی

تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسلامی

پایگاه خبری دنیای اسرار در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسلامی طی آیین ویژه ای در آستانه عید سعید فطر با حضور مسئولین راه آهن استان اصفهان و ذوب آهن ا‌ولین محموله ریل ملی تولید شده در این شرکت تحویل راه‌آهن جمهوری