دسته بندی:

تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسلامی

پایگاه خبری دنیای اسرار در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت تحویل اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسلامی طی آیین ویژه ای در آستانه ادامه خبر

منتشر شده در