در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفت؛ کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقۀ سنگان به زمین زده شد

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفت؛ کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقۀ سنگان به زمین زده شد

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفت؛ کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقۀ سنگان به زمین زده شد دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت فولاد سنگان از سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در احداث هفت مدرسۀ شش‌کلاسه در منطقۀ محروم شهرستان خواف استان خراسان رضوی خبر داد.  در این آئین که با حضور نمایندۀ مردم خواف و رشتخوار در

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان