۲۱میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان مصرف شد

۲۱میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان مصرف شد

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی در استان طی سال گذشته، میزان مصرف گاز  به بیش از ۲۱ میلیارد متر مکعب رسید. به گزارش دنیای اسرار، سید مصطفی علوی مدیر عامل این شرکت، با بیان اینکه یک میلیون و ۹۳۲ هزار مشترک و بیش از دو