ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از سرمایه گذاری مردم دربخش انرژی خورشیدی شده است

ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از سرمایه گذاری مردم دربخش انرژی خورشیدی شده است

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد :ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از سرمایه گذاری مردم دربخش انرژی خورشیدی شده است متاسفانه ساختارهای معیوب اقتصادی، موجب شده است که مردم از سرمایه گذاری در بخش تولید برق خورشیدی خودداری نمایند و در همین زمینه نهادهای خدماتی و حمایتی نیز ازسرمایه گذاری دربخش توسعه

رشد ۳ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته

رشد ۳ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته

به گزارش دنیای اسرار:مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به رشد ۳ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته، گفت: خاموشی‌ها بستگی به رشد مصرف و همکاری خواهد داشت و هرچه مدیریت مصرف رعایت گردد احتمال وقوع خاموشی کاهش می یابد اما شرکت‌های توزیع شرایط مقابله با خاموشی‌ها را آماده کرده

۳۸ درصد مشترکان برق اصفهان پر مصرف هستند

۳۸ درصد مشترکان برق اصفهان پر مصرف هستند

به گزارش دنیای اسرار:مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در جمع خبرنگاران گفت : با فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا شاهد افزایش چشمگیر میزان مصرف برق هستیم که با توجه به محدودیت منابع انرژی از یک سو و کاهش