دسته بندی:

همزمان بادهه فجر افتتاح ۲۶۰ طرح برق رسانی دراصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد: همزمان بادهه فجر افتتاح ۲۶۰ طرح برق رسانی دراصفهان به گزارش دنیای اسرار:حمیدرضاپیرپیران درنشست خبری بااصحاب رسانه به منظور تشریح فعالیت‌های شرکت ادامه خبر

منتشر شده در