دسته بندی:

حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار

شعار سال ۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام شد: حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه خبر

منتشر شده در