حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار

حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار

شعار سال ۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام شد: حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مطابق با سنوات گذشته شرکت آبفا استان اصفهان  با توجه به رویکرد ارائه خدمات به مردم در شهرها و روستاها، حفظ ارزش آب