بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است

بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان تشریح کرد؛ بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است حسین حجتی گفت: در کنار خطر گسل‌ها، مشکل اصلی فعلی استان اصفهان، موضوع فرونشست زمین در دشت‌هایی مانند دشت برخوار، اصفهان یا دامنه