دسته بندی:

پیشرفت ۵۰ درصدی ساماندهی خیابان هفت تیر

 پیشرفت ۵۰ درصدی ساماندهی  خیابان هفت تیر مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساماندهی خیابان ادامه خبر

منتشر شده در