نقش شهرداری‌ها در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان

نقش شهرداری‌ها در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان

نقش شهرداری‌ها در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان به گزار ش دنیای اسرار:مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان: شهرداری اصفهان در مسیر تعامل و تجانس با دستگاه‌های دولتی حرکت و از این طریق به ارتقا و کیفیت بهتر زندگی شهروندان کمک می‌کند. حمید شهبازی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه یکی از مراکز