بازدید شهردارورئیس شورای شهر فلاورجان از پروژه های عمرانی

بازدید شهردارورئیس شورای شهر فلاورجان از پروژه های عمرانی

بازدید شهردارورئیس شورای شهر فلاورجان از پروژه های عمرانی مهندس جواد نصری شهردار به همراه آقای سید محمدرضا شیرزادی رئیس شورای اسلامی شهرفلاورجان صبح امروز از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری در نقاط مختلف سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند . به گزارش

اجرا و بهره برداری از طرح سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج شهر فلاورجان توسط معاونت اجرایی و خدمات شهری

اجرا و بهره برداری از طرح سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج شهر فلاورجان توسط معاونت اجرایی و خدمات شهری

اجرا و بهره برداری از طرح سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج شهر فلاورجان توسط معاونت اجرایی و خدمات شهری   به گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان؛شهردار فلاورجان بهره برداری از سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج را در راستای استفاده

حضور شهردار و کارکنان شهرداری فلاورجان در نخستین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف اصفهان

حضور شهردار و کارکنان شهرداری فلاورجان در نخستین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف اصفهان

حضور شهردار و کارکنان شهرداری فلاورجان در نخستین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف اصفهان به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان شهردار و کارکنان شهرداری فلاورجان در راستای حمایت معنوی از دانش آموزان پایه چهارم دبستان تا نهم دبیرستان از نخستین نمایشگاه کتاب دانش آموزان مولف اصفهان که در