دسته بندی:

شهرداری اصفهان استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را در مدیریت انرژی دریافت کرد/ یک گام علمی دیگر برای کاهش مصرف گازهای گلخانه ای

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان: شهرداری اصفهان استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را در مدیریت انرژی دریافت کرد/ یک گام علمی دیگر برای کاهش مصرف گازهای گلخانه ای معاون خدمات شهری شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در