دسته بندی:

تقدیم لایحه بودجه ۶۶۰ میلیاردتومانی شهرداری به شورای شهر یزد

پایگاه خبری دنیای اسرار تقدیم لایحه بودجه ۶۶۰ میلیاردتومانی شهرداری به شورای شهر یزد دنیای اسرار به نقل ازایرنا: جمالی نژاد شهردار عصرروز شنبه با حضور در صحن علنی ،لایحه ادامه خبر

منتشر شده در