ارتقای کیفیت طرح های عمرانی اولویت شهرداری آستارا است

ارتقای کیفیت طرح های عمرانی اولویت شهرداری آستارا است

پایگاه خبری دنیای اسرار آستارا- شهردار آستارا گفت: توزیع مناسب خدمات رفاهی و ارتقای کیفیت و تکمیل طرح های عمران شهری برای آسایش مردم اولویت شهرداری آستارا در سال جاری است. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:جواد معیتی  با تأکید بر ایجاد زیر ساخت های شهری، توزیع عادلانه طرح های عمرانی و زیباسازی شهری