خمینی شهر در حوزه بهداشت و درمان عقب مانده است

خمینی شهر در حوزه بهداشت و درمان عقب مانده است

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – شهردار خمینی شهر گفت: خمینی شهر علی رغم اینکه نزدیکترین شهر به کلانشهر اصفهان است، در حوزه بهداشتی و درمان عقب مانده است. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:به گزارش علی اصغر حاج حیدری ظهر یکشنبه، در نشست خبری که به منظور ساخت بیمارستان ساعی در خمینی