فرهنگسرای شریف آباد بااعتبار ۱۰میلیارد ریال به بهره برداری می رسد

فرهنگسرای شریف آباد بااعتبار ۱۰میلیارد ریال به بهره برداری می رسد

پایگاه خبری دنیای اسرار پاکدشت- شهردار شریف آباد گفت: فرهنگسرای شریف آباد با اعتبار ۱۰میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از مهر:علیرضا طاهری نسب  با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ اظهار داشت: پرداختن به موضوعات فرهنگی از وظایف مدیریت شهری است که به همت مدیریت های قبلی از