باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت

باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت

شهردار فلورانس در نامه به شهردار اصفهان: باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت باشد که سال ۲۰۲۱، صلح، سلامتی، سعادت و آینده ای روشن تر را برای همه انسان ها رقم بزند به گزارش دنیای اسرار:شهردار فلورانس در نامه ای به قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان