دسته بندی:

توسعه فضای سبز منطقه ۸ با رویکرد استفاده از پساب و گیاهان مقاوم به کم آبی

پایگاه خبری دنیای اسرار   توسعه فضای سبز منطقه ۸ با رویکرد استفاده از پساب و گیاهان مقاوم به کم آبی مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: توسعه کمی و ادامه خبر

منتشر شده در