دسته بندی:

اجرای طرح آبیاری قطره ای در شهرفلاورجان به بلوار اندیشه رسید.

اجرای طرح آبیاری قطره ای در شهرفلاورجان به بلوار اندیشه رسید. دنیای اسراربه نقل  ازروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان :شهردار فلاورجان در راستای اجرای طرح آبیاری قطره ادامه خبر

منتشر شده در