پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است

پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است

پارک شرق، سرمایه سبزاصفهان است آماربرداری از عرصه جنگل طبیعی شرق برای نخستین بار انجام شد به گزارش دنیای اسرار:مدیر پارک طبیعی شرق گفت: مدیریت این مجموعه با حمایت و همراهی معاونت خدمات شهری برای نخستین بار توانسته است برای استفاده از فناوری‌های روز، از طریق پهپاد، عرصه و فضای سبز جنگل شرق اصفهان را