دسته بندی:

حضور بیش از ۱۷۰۰ نفر در پویش ملی بانوی آب با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب در نجف آباد

حضور بیش از ۱۷۰۰ نفر در پویش ملی بانوی آب با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب در نجف آباد بیش از ۱۷۰۰ نفر از بانوان شهرستان نجف آباد در ادامه خبر

منتشر شده در