خدمات الکترونیکی گاز باید توسعه یابد

خدمات الکترونیکی گاز باید توسعه یابد

فرماندار شاهین شهر ؛ خدمات الکترونیکی گاز بایدتوسعه یابد دنیای اسرار:فرماندار شاهین شهر در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان شاهین شهر گفت: شرکت گاز باید خدمات حضوری را کاهش و ارائه خدمات به صورت  الکترونیکی را ارتقاء دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه رئیس