دسته بندی:

توسعه اخیر مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا

گزارش عملکرد توسعه سه ماهه اخیر مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا منتشر شد. به گزارش دنیای اسرار، در راستای بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و مخابرات ، گزارش عملکرد ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شهرضا

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شهرضا گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی سازمان ،با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،قائم مقام و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

رفع تصرف از اراضی دولتی به متراژ ۴۰ هزار مترمربع در شهرضا

رفع تصرف از اراضی دولتی به متراژ ۴۰ هزار مترمربع در شهرضا دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، غلامرضا سبزواری رییس اداره راه ادامه خبر

منتشر شده در