توسعه اخیر مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا

توسعه اخیر مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا

گزارش عملکرد توسعه سه ماهه اخیر مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا منتشر شد. به گزارش دنیای اسرار، در راستای بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و مخابرات ، گزارش عملکرد توسعه سه ماهه اول سال ۹۹ مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان شهرضا که با تلاش مدیران و کارشناسان شرکت و با هدف افزایش رضایتمندی

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شهرضا

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شهرضا

افتتاح اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان شهرضا گزارش دنیای اسراربه نقل از روابط عمومی سازمان ،با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،قائم مقام و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ،فرماندار شهرستان شهرضا ،رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و مسئولین و بهره برداران کشاورزی

رفع تصرف از اراضی دولتی به متراژ ۴۰ هزار مترمربع در شهرضا

رفع تصرف از اراضی دولتی به متراژ ۴۰ هزار مترمربع در شهرضا

رفع تصرف از اراضی دولتی به متراژ ۴۰ هزار مترمربع در شهرضا دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، غلامرضا سبزواری رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان شهرضا در این باره گفت: عوامل یگان حفاظت از اراضی این اداره،  مقدار ۴۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی واقع در شهرستان را