دسته بندی:

ایده‌های ۹۲ «شهروند دیپلمات» منتخب روی میز بررسی قرار گرفت/ برگزاری دوره‌های آموزشی دیپلماسی شهری با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: فرآیند بررسی اولیه ثبت‌نام متقاضیان مشارکت در طرح ابتکاری «شهروند دیپلمات» از ابتدای سال جاری در اداره بین‌الملل شهرداری آغاز گردید و ادامه خبر

منتشر شده در