ایده‌های ۹۲ «شهروند دیپلمات» منتخب روی میز بررسی قرار گرفت/ برگزاری دوره‌های آموزشی دیپلماسی شهری با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه

ایده‌های ۹۲ «شهروند دیپلمات» منتخب روی میز بررسی قرار گرفت/ برگزاری دوره‌های آموزشی دیپلماسی شهری با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: فرآیند بررسی اولیه ثبت‌نام متقاضیان مشارکت در طرح ابتکاری «شهروند دیپلمات» از ابتدای سال جاری در اداره بین‌الملل شهرداری آغاز گردید و از بین ۲۶۳ ثبت نام کننده، ۹۲ شهروند تسهیلگر و دارای ارتباطات فرامرزی در این مرحله شناسایی شدند.  به گزارش دنیای اسرار، ایمان حجتی با