صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی، ثمره ۱۱ ماه کار کمیسیون عمران و شهرسازی شورا

صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی، ثمره ۱۱ ماه کار کمیسیون عمران و شهرسازی شورا

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان: صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی، ثمره ۱۱ ماه کار کمیسیون عمران و شهرسازی شورا رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از اولویت‌های کاری این کمیسیون شهرسازی الکترونیک بود که این روزها پس از حدود ۱۱ ماه شاهد به ثمر نشستن آن هستیم. به گزارش دنیای

یکم آذر به عنوان روز اصفهان و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد

یکم آذر به عنوان روز اصفهان و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد

یکم آذر به عنوا ن روز اصفهان و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد  با تصویب شورایاسلامی شهر اصفهان اول آذرماه به عنوان روز نکوداشت اصفهان و همچنین نگاره تاریخی منقوش بر کاشی کاری های سردر بازار قیصریه (قوس آذر) که با اقتباس از صورت فلکی برج قوس طراحی شده به عنوان نماد