یک راس جبیر در منطقه شکار ممنوع کلاته خور و بیابانک رها شد

یک راس جبیر در منطقه شکار ممنوع کلاته خور و بیابانک رها شد

یک راس جبیر در منطقه شکار ممنوع کلاته خور و بیابانک رها شد رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خور و بیابانک گفت: یک راس جبیر که توسط یکی از دوستداران و حامیان محیط زیست تحویل این اداره داده شده بود در منطقه شکار ممنوع کلاته رها شد. به گزراش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:حسین شیبانی