همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۲ بقعه استان اصفهان اجرا شد

همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۲ بقعه استان اصفهان اجرا شد

همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۲ بقعه استان اصفهان اجرا شد به گزارش دنیای اسرار:سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ، از اجرای همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۲ امامزاده در سطح استان اصفهان خبر داد.ایمان خواجه مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف وا مورخیریه استان اصفهان اظهار کرد: همایش