نقش صفویه بر تعاملات فرهنگی ایران و جهان از گذشته تا همیشه

نقش صفویه بر تعاملات فرهنگی ایران و جهان از گذشته تا همیشه

نقش صفویه بر تعاملات فرهنگی ایران و جهان از گذشته تا همیشه دبیر اجرایی همایش بین‌المللی مطالعات صفوی روابط فرهنگی ایران و اروپا: نظرات و دیدگاه‌های جدید پژوهشگران صفویه شناس در زمینه مناسبات و روابط فرهنگی ایران و اروپا ارائه می شود. به گزارش دنیای اسرار:علی اکبر کجباف با بیان اینکه همایش بین المللی مطالعات