دسته بندی:

دستورویژه رهبرانقلاب برای اختصاص ۲۰ درصد منابع صادرات نفت به صندوق توسعه

لاریجانی خبر داد: دستورویژه رهبرانقلاب برای اختصاص ۲۰ درصد منابع صادرات نفت به صندوق توسعه رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی کتبا اعلام فرمودند که با توجه ادامه خبر

منتشر شده در