دسته بندی:

دختر قهرمان شطرنج ایران بار دیگر رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد/ رژیم غاصب دوباره مات شد

دختر قهرمان شطرنج ایران بار دیگر رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد/ رژیم غاصب دوباره مات شد بانوی شطرنج باز ایرانی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از رقابت با نماینده ادامه خبر

منتشر شده در