۴ پروژه برق رسانی در روستای محمود آباد اجرایی شد

۴ پروژه برق رسانی در روستای محمود آباد اجرایی شد

۴ پروژه برق رسانی در روستای محمود آباداجرایی شد به گزارش دنیای اسرار:در راستای تحقق اهداف و شاخص های استراتژیک شرکت و از جمله رفع ضعف برق مشترکین واقع در روستای محمودآباد ،امور برق شمال غرب نسبت به نصب ۲ دستگاه ترانس هوایی و اجرای ۲۱۰۰ متر کابل خود نگهدار و تعویض ۳۲ اصله پایه