مردم پرسشگر، مسئولین پاسخگو

مردم پرسشگر، مسئولین پاسخگو

مردم پرسشگر، مسئولین پاسخگو به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل  بنیاد امید ایرانیان استان  اصفهان: رسالت ما نهادینه شدن فرهنگ پرسشگری در مردم و پاسخگویی در مسئولان است.محمود ابراهیمی مدیرعامل  بنیاد امید ایرانیان به خبرنگار دنیای اسرار گفت : نهادینه کردن فرهنگ پرسشگری در بین مردم و پاسخگو بودن مسئولین به آنها هدف این نهاد است.ابراهیمی در