سومین دوره مسابقات کشوری ریاضیات آسان در اصفهان برگزار شد

سومین دوره مسابقات کشوری ریاضیات آسان در اصفهان برگزار شد

سومین دوره مسابقات کشوری ریاضیات آسان در اصفهان برگزار شد به گزارش دنیای اسرار:اولین مرحله سومین دوره مسابقات کشوری ریاضیات آسان، نهم اسفند ماه ۱۳۹۷، همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.مدیر نمایندگی انحصاری ریاضیات آسان استان اصفهان گفت: دانش‌آموزان دوره دیده ریاضیات آسان اصفهان، برای سومین بار در مسابقات استانی ریاضیات آسان شرکت

مهارت آموزی نیاز فردای دانش آموزان امروز

مهارت آموزی نیاز فردای دانش آموزان امروز

 عاملیان درگفتگو  بادنیای اسرار: مهارت آموزی نیاز فردای دانش آموزان امروز به گزارش دنیای اسرار:دانش آموز محوری و تلاش درجهت تحقق آن از مهمترین اصول تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور است و آنچه تا‌کنون در آموزش و پرورش شاهد بوده‌ایم، بیشتر تلاش در جهت مخاطب محوری، براساس انتقال محفوظات به دانش آموزان بوده است