دسته بندی:

گونه رو به انقراض “شاهین سرخ ” در نایین مشاهده شد

به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:یک بهله پرنده شکاری رو به انقراض « شاهین سرخ » برای نخستین بار در پناهگاه حیات وحش عباس آباد شهرستان نایین مشاهده شد. به ادامه خبر

منتشر شده در