دسته بندی:

رحمانی فضلی: وزارت کشور بیشترین مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را دارد

رحمانی فضلی: وزارت کشور بیشترین مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را دارد وزیر کشور بابیان اینکه بیشترین مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت کشور است گفت:۸۰ درصد فرمانداران از ادامه خبر

منتشر شده در