دسته بندی:

دستگیری ۱۲ نفر از اعضای عرفان حلقه در اصفهان

توسط سپاه صاحب‌الزمان صورت گرفت: دستگیری ۱۲ نفر از اعضای عرفان حلقه در اصفهان توسط سپاه صاحب‌الزمان صورت گرفت دستگیری ۱۲ نفر از اعضای عرفان حلقه در اصفهان سازمان اطلاعات ادامه خبر

منتشر شده در