دسته بندی:

بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی عسکریه تا پایان سال‌جاری

بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی عسکریه تا پایان سال‌جاری مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از بهره‌برداری پارکینگ طبقاتی عسکریه تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: این پارکینگ در مجاورت بیمارستان ادامه خبر

منتشر شده در