دسته بندی:

رونمایی از سامانه شبکه اطلاع رسانی شهر همزمان با روز جهانی ارتباطات

سامانه شبکه  اطلاع رسانی شهر؛ گامی در جهت ارتباط موثرتر شهرداری و ذینفعان سامانه شبکه اطلاع رسانی شهر، همزمان با روز جهانی ارتباطات از سوی اداره کل ارتباطات و امور ادامه خبر

منتشر شده در