دسته بندی:

با استانی‌شدن انتخابات مجلس، نگاه ملی جایگزین بخشی‌نگری می‌شود

یک فعال سیاسی: با استانی‌شدن انتخابات مجلس، نگاه ملی جایگزین بخشی‌نگری می‌شود دنیای اسرار:محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، برگزاری انتخابات با شرایط فعلی به خصوص در برخی مناطقی که ادامه خبر

منتشر شده در