دسته بندی:

۴۰سالگی انقلاب و ضرورت پاسخگویی

۴۰سالگی انقلاب و ضرورت پاسخگویی محمد سالاری عضو شورای شهر تهران دنیای اسرار:بلوغ و پختگی از نشانه‎های چهل سالگی و رسیدن به دوران تکامل است و انقلاب اسلامی نیز پس ادامه خبر

منتشر شده در