دسته بندی:

کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران تبدیل به یک برند شده است

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط‌ زیست شورای اسلامی شهر اصفهان؛ کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران تبدیل به یک برند شده است به گزارش دنیای اسرار:کورش محمدی،رییس کمیسیون اجتماعی ادامه خبر

منتشر شده در