توسعه دانش و مهارت در مراکز علمی کاربردی لازمه پیشرفت همه جانبه کشور و برون رفت از مشکلات برای توسعه است .

توسعه دانش و مهارت در مراکز علمی کاربردی لازمه پیشرفت همه جانبه کشور و برون رفت از مشکلات برای توسعه است .

در بازدید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان از مرکز علمی کاربردی هلال احمر اصفهان مطرح شد : توسعه دانش و مهارت در مراکز علمی کاربردی لازمه پیشرفت همه جانبه کشور و برون رفت از مشکلات برای توسعه است . سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با حضور در مرکز آموزش علمی کاربردی