همدلی به جای کمپین سازی

همدلی به جای کمپین سازی

همدلی به جای کمپین سازی دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور دنیای اسرار:انگیزه نگارش این متن برخاسته از سخنان رییس جمهور محترم در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی بود.جلسه ای که با سخنان دکتر روحانی، درمورد جامعه پزشکی و ویژگی های آن