اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی به خارج متوقف شد

اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی به خارج متوقف شد

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد اعزام دائم دانشجویان علوم پزشکی به خارج متوقف شد مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت از قطع اعزام دائم دانشجو در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به خارج از کشور خبر داد و گفت: اعزام به صورت کوتاه مدت با وجود محدودیت‌های ارزی همچنان ادامه دارد. به گزارش دنیای اسراربه