پیشرفت ۹۵ درصدی پروژۀ احداث نیروگاه مجتمع فولاد سبا

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژۀ احداث نیروگاه مجتمع فولاد سبا

پایگاه خبری دنیای اسرار پیشرفت ۹۵ درصدی پروژۀ احداث نیروگاه مجتمع فولاد سبا پروژۀ احداث نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) مجتمع فولاد سبا به منظور پشتیبانی و تأمین برق موردنیاز نواحی مهم این مجتمع ازجمله ریخته گری و واحد اکسیژن در مواقع اضطراری، در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر با